Prevodilačka agencija

UslugePrevodilačka agencija „Papirus prevodi“ nudi usluge pismenog i usmenog prevođenja, za fizička i pravna lica.

Pismeno prevođenje:

U okviru pismenog prevođenja nudimo usluge prevoda tekstova  različitog nivoa složenosti (standardne, stručne, specijalističke), zatim prevođenje lične i službene dokumentacije bez overe i s overom sudskog tumača.

SUDSKI TUMAČI:

Sudski tumač za hrvatski jezik                                                     

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za slovenački jezik

Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač za talijanski jezik

Sudski tumač za francuski jezik

Sudski tumač za norveški jezik

i  sudski tumači za sve druge jezike koje imamo u ponudi....

Imamo  bogato iskustvo u prevođenju tenderske dokumentacije.
Prevodimo akte javnih beležnika i sve druge vrste pravne,  tehničke, medicinske, građevinske i druge stručne dokumentacije.

Usmeno prevođenje:

U okviru usmenog prevođenja nudimo usluge i simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces koji se sastoji od više aktivnosti i to: slušanje –analiza sadržaja-anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik.  Zbog svoje složenosti, simultano prevođenje se obavlja pomoću posebnih uređaja  i uz angažovanje najmanje 2 prevodioca koji se, zbog održavanja koncentracije na optimalnom nivou, moraju smenjivati nakon najviše 15 minuta ovakvog rada. Ovaj način prevođenja  koristi se kod većih skupova kao što su konferencije, sednice, savetovanja, kongresi i sl.

Konsekutivno prevođenje je prevođenje bez uređaja koji se koriste kod simultanog prevođenja. Prevodi se nakon izlaganja govornika ili u kratkim pauzama između njegova dva obraćanja – u slučaju složenijih tema. Kao pomoć, neki prevodioci koriste beleške. Budući da ovaj način prevođenja zahteva više vremena, pogodniji je za manje skupove poput okruglih stolova, radionica na kojima učestvuju govornici stranih jezika, prilikom poseta stranih delegacija  i sl.

Potreba za usmenim prevođenjem se mora  najaviti najkasnije 10 dana  pre održavanja događaja na kojem je potrebno obezbediti prevođenje.